Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ-Nhà lãnh đạo tài năng

Trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Cừ là một trong những lãnh tụ kiệt xuất, một tài năng lớn của Đảng ta.

Sinh ngày 9-7-1912 trong một gia đình nhà nho nghèo có truyền thống học hành, khoa bảng ở làng Phù Khê, xã Phù Khê, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; năm 15 tuổi Nguyễn Văn Cừ vào học Trung học tại Trường Bưởi-Hà Nội. Từ đây anh đã hòa mình vào phong trào yêu nước của học sinh, sinh viên, giác ngộ lý tưởng cộng sản và dấn thân trọn đời cho sự nghiệp cách mạng cứu dân, cứu nước.

Cuối năm 1929, mới 17 tuổi, Nguyễn Văn Cừ được kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng. Cũng từ đây, với nhiệt huyết, trí tuệ và tài năng của tuổi trẻ, đồng chí được Đảng tin cậy giao cho giữ nhiều cương vị trọng trách của Đảng. Tháng 8-1937, tại Hội nghị Trung ương mở rộng họp ở Hóc Môn (Gia Định) Nguyễn Văn Cừ được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương. Với tư duy chính trị nhạy bén đồng chí đã có nhiều ý kiến cực kỳ quan trọng trong việc định hướng chiến lược, sách lược của Đảng đưa cách mạng cả nước tiến lên một tầm cao mới về chất.

Đánh giá cao tài năng tổ chức và tư duy chính trị đầy sáng tạo của Nguyễn Văn Cừ , Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 5 (tháng 3-1938) đã bầu đồng chí làm Tổng Bí thư của Đảng. Đây là một trọng trách gánh trên vai người cộng sản mới 26 tuổi trong một thời kỳ cách mạng nhiều cam go quyết liệt đòi hỏi Đảng ta không chỉ có sự thông minh, nhạy bén chuyển hướng về chiến lược mà còn phải có sự khôn ngoan đấu trí về sách lược. Với trí tuệ, tài năng của mình đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo chuyển hướng chiến lược từ thời kỳ thoái trào chuyển sang thời kỳ Mặt trận dân tộc và tiếp tục chỉ đạo từ Mặt trận dân tộc sang Mặt trận phản Đế. Hai lần chuyển hướng chiến lư ợc ấy đã đưa cách mạng Việt Nam từ thoái trào lên cao trào, đặt nền tảng lực lượng cho Đảng và đồng chí Nguyễn ái Quốc tiếp tục hoàn chỉnh cuộc chuyển hướng chiến lược cơ bản của cách mạng nước ta tại Hội nghị Trung ương 7 (tháng 11-1940) và Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5-1941) để cuối cùng dẫn đến sự thành công của Cách mạng tháng 8-1945.

Sự chuyển hướng chiến lược cách mạng mà đồng chí Nguyễn Văn Cừ khởi xướng và lãnh đạo đã được đánh giá cao trong văn kiện Hội nghị T.Ư lần thứ 8 (5-1941) do đồng chí Nguyễn Ái Quốc chủ trì họp. Từ sự chuyển hướng đúng đắn, kịp thời đó nên phong trào cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển theo chiều hướng mới, lực lượng cách mạng tránh được tổn thất lớn khi kẻ thù trở mặt đàn áp. Đây chính là tài năng kiệt xuất, vai trò to lớn của một Tổng Bí thư trẻ tuổi thông minh, sáng suốt trong những thời điểm cam go thử thách của cách mạng. Với đồng chí Nguyễn Văn Cừ, qua hoạt động thực tiễn của mình, đồng chí đã khái quát được những vấn đề tư duy, tư tưởng l ý luận hết sức sâu sắc. Những luận điểm trong cuốn “Tự chỉ trích” viết lúc 27 tuổi của đồng chí đến nay vẫn mang tính thời sự nóng hổi. Tác phẩm thể hiện sự minh triết trong tư duy chính trị của một lãnh tụ cách mạng. “Tự chỉ trích” phản ánh sự sáng suốt của một nhân tài dân tộc đồng thời thể hiện một phẩm chất trí tuệ sáng ngời của Đảng và nhân dân ta.

Kỷ niệm 93 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, chúng ta bày tỏ niềm tự hào, kính trọng và biết ơn sâu sắc một lãnh tụ tài năng của Đảng đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Lời dặn của đồng chí: “Là những phần tử tiên tiến của giai cấp thợ thuyền và là những con cháu tinh anh tận tụy với công cuộc giải phóng dân tộc, chúng ta phải giác ngộ rõ sứ mệnh to lớn ấy và đủ can đảm, nghị lực, đủ sáng suốt để gánh vác nó. Các đồng chí hãy siết chặt hàng ngũ” đang cổ vũ chúng ta kiên định lập trường chính trị “độc lập dân tộc và CNXH” đưa công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo đến đích vinh quang.