GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Thôn 1, Ninh Sơn, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Email:  c2nvcu.nh@khanhhoa.edu.vn

Điện thoại: 586508110

  Trường THCS Nguyễn Văn Cừ toạ lạc tại Thôn 1, xã Ninh Sơn, nằm bên đường trên tỉnh lộ 7. Được tthành lập từ 9/1996 tách ra từ trường PTCS Hoà Sơn; tiếp nhận học sinh 2 xã : 2/3 Ninh Sơn; 1/3 Ninh An. Với địa hình bán sơn địa, dân cư phân bố không đều, lối sống đa dạng, dân trí có vùng còn thấp, đời sống kinh tế gặp nhiều khó khăn vì chủ yếu làm nông nghiệp. Tình hình trên đã ảnh hưởng nhất định đến điều kiện, kết quả thực hiện giáo dục chung của xã nhà nên việc duy trì sĩ số, chất lượng học tập…rất khó đảm bảo chỉ tiêu đề ra. Song được sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự quan tâm thiết thực của Đảng uỷ, HĐND, UBND và trực tiếp Phòng Giáo dục nên trường đã khắc phục khó khăn, tất cả CB- GV- CNV luôn đoàn kết nhất trí xây dựng hệ thống giáo dục cho toàn trường: bám sát chỉ thị về nhiệm vụ từng năm học của các cấp để từ đó có kế hoạch, biện pháp cụ thể để đẩy mạnh chất lượng dạy- học ngày một đi lên góp phần nâng cao giáo dục toàn diện chung cho toàn xã hội.